• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Badania Salmonella

Badania w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella

Od 2008r wykonujemy badania w ramach krajowych programów zwalczania Salmonella. Jesteśmy pierwszym pozaurzędowym laboratorium zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania tego typu badań.

Obecnie w Polsce realizowane są następujące programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella:

 • w stadach kur hodowlanych
 • w stadach kur niosek towarowych
 • w stadach brojlerów kurzych
 • w stadach indyków hodowlanych
 • w stadach indyków rzeźnych

Realizacja programu przebiega w oparciu o krajowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wdrażające przepisy Unii Europejskiej:

 • Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność ( http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2160/oj )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus ( http://data.europa.eu/eli/reg/2010/200/oj )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 ( http://data.europa.eu/eli/reg/2011/517/oj )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( http://data.europa.eu/eli/reg/2012/200/oj )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1190/oj )

Stada hodowlane gatunku kura (Gallus gallus) i stada indyków hodowlanych.
Wskazówki pobierania próbek:

Częstotliwość pobierania próbek Rodzaj pobieranych próbek
 • w trakcie rozładunku ze środka transportu przed umieszczeniem piskląt w obiekcie, w którym będą utrzymywane
Pisklęta jednodniowe próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25 g z pojemnika) lub wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników lub pisklęta padłe, nie więcej niż 20 sztuk
 • w czwartym tygodniu życia
 • na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj przed przeniesieniem do jednostki produkcyjnej
 • w okresie nieśności co 2 tygodnie u kur i co 3 tygodnie u indyków
Chów ściółkowy odchody pochodzące z oddzielnych próbek świeżych odchodów o wadze nie mniejszej niż 1 g każda, pobranych losowo z kilku miejsc w kurniku, w którym trzymane są stada lub, jeżeli stada mają wolny dostęp do więcej niż jednego kurnika na terenie danego gospodarstwa, z każdej grupy kurników na terenie gospodarstwa, w których trzymane są stada lub
pięć par okładzin na buty lub co najmniej jedną parę okładzin na buty przypadającą na całą powierzchnię kurnika oraz dodatkową próbkę kurzu pobraną z wielu miejsc w kurniku; do pobrania próbki kurzu stosuje się jeden lub więcej zwilżonych tamponów o całkowitej powierzchni wynoszącej co najmniej 900 cm2.
 • w czwartym tygodniu życia
 • na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj przed przeniesieniem do jednostki produkcyjnej
 • w okresie nieśności co 2 tygodnie u kur i co 3 tygodnie u indyków
Chów klatkowy odchody z taśm nawozowych, zgarniaków lub dołów, w zależności od rodzaju kurnika. Pobiera się dwie próbki o wadze co najmniej 150 g w celu przeprowadzenia oddzielnego badania

Stada niosek gatunku kura (Gallus gallus)
Wskazówki pobierania próbek:

Częstotliwość pobierania próbek Rodzaj pobieranych próbek
 • w trakcie rozładunku ze środka transportu przed umieszczeniem piskląt w obiekcie, w którym będą utrzymywane
Pisklęta jednodniowe próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25 g z pojemnika) lub wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników lub pisklęta padłe, nie więcej niż 20 sztuk
 • młode kury na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki nieśnej,
 • w okresie nieśności, przynajmniej co 15 tygodni, przy czym pierwsze pobranie próbek powinno nastąpić między 22 a 26 tygodniem życia drobiu
Kury dorosłe w klatkach 2 próbki po 150 gramów naturalnie zebranych odchodów ze wszystkich taśm lub zgarniaków w danym kurniku, po jego oczyszczeniu za pomocą systemu usuwania obornika; w przypadku klatek przesuniętych względem siebie, w których brak jest zgarniaków lub taśm, pobiera się jednak 2 próbki po 150 gramów świeżych wymieszanych odchodów w 60 różnych miejscach znajdujących się poniżej klatek w dołach z odchodami
 • młode kury na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki nieśnej,
 • w okresie nieśności, przynajmniej co 15 tygodni, przy czym pierwsze pobranie próbek powinno nastąpić między 22 a 26 tygodniem życia drobiu
Kury dorosłe w kurnikach 2 pary okładzin na buty lub skarpet

Stada brojlerów kurzych i stada indyków rzeźnych
Wskazówki pobierania próbek:

Częstotliwość pobierania próbek Rodzaj pobieranych próbek
w okresie trzech tygodni przed ubojem do każdego stada należy użyć co najmniej dwóch par okładzin na buty; okładziny zawierające próbki z jednego stada można połączyć w jedną próbkę

Do badanego materiału dołączamy pismo przewodnie. Aby realizacja zlecenia przebiegła szybko i sprawnie prosimy o dokładne uzupełnienie formularza.

Linki do dokumentów:

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana