• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Akredytacja

Laboratorium VET-LAB BRUDZEW jako najważniejszy cel swej działalności stawia spełnianie wszelkich wymagań klienta poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z udokumentowanym i wdrożonym systemem zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy oraz kompetencji technicznych w zakresie akredytowanych badań mikrobiologicznych jest otrzymana w 2008 r. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AB 924 ..

Informacje o Laboratorium VET-LAB BRUDZEW dostępne są także na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl

Dzięki podpisaniu przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań wydawane przez Laboratorium VET-LAB BRUDZEW są uznawane w Europie i na całym świecie.

Obecnie akredytacją objęte są kliniczne badania weterynaryjne, badania z zakresu higieny środowiska, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody.

Celem zapewnienia stałej i niezmiennej jakości Laboratorium posiada elastyczny zakres akredytacji (pobierz) pozwalający na szybką reakcję oraz dostosowanie zakresu badań do wymagań klienta postępując zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji systemowej..

Laboratorium VET-LAB BRUDZEW jest jednostką, która od 2008 r. posiada zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do badań mikrobiologicznych, a także serologicznych.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku od 2019 r. Laboratorium posiada zatwierdzenie Systemu Jakości Badań Wody przeznaczonej do spożycia obejmujące w swym zakresie parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Nieustanny rozwój i wysoka jakość oferowanych usług potwierdzane są poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych przez uznane jednostki w kraju i na świecie.

Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań. Przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów, a także dokłada starań, aby na każdym etapie realizacji badań została zachowana bezstronność.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO (pobierz)

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana