• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Próbki środowiskowe

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu 852/2004. Aby sprostać tym wymaganiom oferujemy szeroki zakres badań mikrobiologicznych, pozwalających ocenić stan higieny zakładu, zarówno pod względem czystości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych, jak i przygotowania personelu

W zależności od przeznaczenia badania próbkę możemy pobrać:
 • Przed produkcją w celu oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni w ramach kontroli higieniczno-sanitarnej
 • Podczas produkcji, minimum 2 godziny po jej rozpoczęciu lub po zakończeniu produkcji w celu oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego w czasie procesu produkcyjnego
 • Po czyszczeniu i dezynfekcji jako ocena skuteczności środków dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych
 • W sytuacjach wyjątkowych, po naprawach sprzętu, serwisach i przy zwiększonej produkcji

Instrukcja pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów

Szczegółowe informacje dotyczące pobierania próbek zawarte są w normie: PN-EN ISO 18593 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni.

PRZY UŻYCIU WYMAZÓWEK (zalecane do małych i trudno dostępnych powierzchni)
 • Wyznaczamy określony obszar powierzchni do badania (np. za pomocą szablonu).
 • Wyjąć wymazówkę z probówki i jeśli to konieczne zwilżyć ją poprzez delikatne dotknięcie do powierzchni rozcieńczalnika. Nadmiar płynu należy usunąć poprzez dociskanie wymazówki do ścianki pojemnika z rozcieńczalnikiem
 • Energiczne pocierać analizowane miejsce: w przypadku powierzchni płaskich na obszarze od 20cm2 do 100cm wykonywać ruchy zygzakowate w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a w przypadku powierzchni mających postać wąskich rur, szczelin, pojemników wykonywać ruchy okrężne. Podczas pobierania wymazu należy obracać wymazówkę tak, aby zbierać materiał całą powierzchnią wacika
 • Umieścić wymazówkę w oryginalnej probówce, którą należy zamknąć tak, aby pobrana próbka był chroniona przed zanieczyszczeniem i pozostała wilgotna do czasu analizy.
 • Obszar z którego pobrano próbkę powinien zostać wytarty w celu usunięcia ewentualnych resztek włókien, rozcieńczalnika lub neutralizatora, oraz zdezynfekowany
PRZY UŻYCIU GĄBEK (zalecane do dużych powierzchni)
 • W przypadku gdy badany obszar jest zbyt mokry, nadmiar płynu należy delikatnie usunąć za pomocą sterylnego chłonnego papieru
 • Otworzyć plastikową torebkę zawierające narzędzie do wymazu i jeśli to konieczne, zwilżyć gąbkę poprzez delikatne dotknięcie do powierzchni rozcieńczalnika. Nadmiar płynu należy usunąć poprzez dociskanie gąbki do ścianki pojemnika z rozcieńczalnikiem
 • Chwycić aseptycznie narzędzie do wymazu. W tym celu można stosować rękawiczki ochronne lub wykorzystać plastikowe opakowanie gąbki.
 • Energiczne pocierać analizowane miejsce wykonując ruchy zygzakowate.
 • Odłożyć gąbkę do plastikowej torebki
 • Obszar z którego pobrano próbkę powinien zostać wytarty w celu usunięcia ewentualnych resztek włókien, rozcieńczalnika lub neutralizatora, oraz zdezynfekowany
 • Jeśli oceniamy obecność specyficznego drobnoustroju (np. Listeria monocytogenes lub Salmonella spp.), to badana powierzchnia powinna być tak duża jak to możliwe , najlepiej powyżej 1 000cm2 .
PRZY UŻYCIU PŁYTEK KONTAKTOWYCH
 • Wyjąć płytki kontaktowe z opakowania i usunąć wieczko
 • W tracie pobierania trzymać wieczko w dłoni, wewnętrzną stroną skierowaną do dołu, aby uniknąć zanieczyszczenia
 • Powierzchnią agaru dotknąć do wybranego obszaru i przez określony czas (10-15 sek.) dociskać płytkę bez poruszania nią na boki. Czas i stosowany nacisk powinny być jednakowe dla wszystkich pobieranych próbek
 • Po pobraniu próbki niezwłocznie zamknąć i zabezpieczyć płytkę.
 • Obszar z którego pobrano próbkę powinien zostać wytarty w celu usunięcia ewentualnych resztek pożywki, oraz zdezynfekowany.
POBIERANIE WYMAZÓW Z RĄK
 • Pobieramy przy użyciu wymazówki lub zwilżoną gąbką poprzez wytarcie wewnętrznej powierzchni obu dłoni, przestrzeni między palcami oraz zewnętrznych części palców, w tym miejsc wokół paznokci.

Linki do dokumentów:

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana