• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Pasza

Wysokiej klasy żywność dla zwierząt jest niezbędna do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Pasze o dobrej jakości mikrobiologicznej są głównym czynnikiem, warunkującym produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności dla ludzi, a ponadto obniżają koszty produkcji zwierzęcej poprzez poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Największym zagrożeniem biologicznym w paszach są pałeczki Salmonella spp. , które stanowią jeden z głównych bakteryjnych czynników zoonotycznych. Do innych niebezpieczeństw występujących w mieszankach paszowych należy zaliczyć drobnoustroje, które wykształciły zdolność wytwarzania spor opornych na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych tj.: beztlenowe i tlenowe laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium i Bacillus oraz pleśnie. Niezwykle istotnym wskaźnikiem higienicznym pasz są grupy drobnoustrojów pełniące rolę tzw. wskaźników higienicznych, do których należą m.in. ogólna liczba bakterii tlenowych, liczba Enterobacteriaceae i liczba grzybów.

W laboratorium Vet-Lab Brudzew wykonujemy badania mikrobiologiczne pasz na obecność szkodliwych dla zdrowia i zwierząt mikroorganizmów i mykotoksyn, substancji wytwarzanych w procesach metabolicznych grzybów i pleśni. Mykotoksyny mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie zwierząt i obniżać ich wyniki produkcyjne.

Obsługujemy hodowców zwierząt, właścicieli gospodarstw oraz producentów i dystrybutorów pasz z całej Polski.

PASZA – OCENA MIKROBIOLOGICZNA

Parametr Metoda Status metody
Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella spp. PN-EN ISO 6579-1:2017-04 [A]
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. PB-02 wyd. D z dnia 2018-07-27 Metoda PCR [A]
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 z wył. Pkt. 9.2 [A]
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących PN-R 64791:1994 pkt. 3.3.4.1 [A]
Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C PN-EN ISO 4833-1:2013-12 [A]
Liczba Enterobacteriaceae PN-EN ISO 21528-2:2017-08 [A]
Liczba Clostridium perfringens PN-EN ISO 7937:2005 [A]
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004+A2:2018-10 [A]
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus PN-EN ISO 7932:2005 [A]
Liczba drożdży PN-ISO 21527-2:2009 (żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95)
Liczba pleśni PN-ISO 21527-2:2009 (żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95) [A]
Obecność antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych PB-07 wyd. C z dnia 2017-01-11 [A]
Obecność bakterii z grupy coli PN-ISO 4831:2007 [NA]
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004 [NA]
Obecność Clostridium perfringens PN-A 75052-14:1990 [NA]
Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej PN-ISO 15214:2002 [NA]
Liczba bakterii z grupy coli PN-ISO 4832:2007 [NA]

PASZA – MYKOTOKSYNY

Parametr Metoda Status metody
Mykotoksyny – Deoksyniwalenol (DON) Instrukcje producenta [NA]
Mykotoksyny – Ochratoksyna A (OTA) Instrukcje producenta [NA]
Mykotoksyny – Aflatoksyna A (AFT) Instrukcje producenta [NA]
Mykotoksyny – Zaralenon (ZEN) Instrukcje producenta [NA]
Mykotoksyny – Toksyny T-2 i HT-2 Instrukcje producenta [NA]

[A] – metoda akredytowana

[NA] – metoda nie akredytowana

Linki do dokumentów:

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana