Vet-Lab Brudzew

Pracownia żywności i pasz - oceniamy jakość żywności i pasz
Obecność Salmonella spp.
[A]
Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis
[A]
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. - metoda PCR
[A]
Obecność Listeria monocytogenes
[A]
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes - metoda PCR
[A]
Obecność specyficznego DNA Campylobacter jejuni/coli/lari - metoda PCR
[A]
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
[A]
Obecność pozostałości antybiotyków ß-laktamowych i tetracyklin - metoda receptorowa
[A]
Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych - metoda dyfuzyjna
[A]
Obecność Campylobacter spp.
[A]
Obecność bakterii z grupy coli
[A]
Obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących
Ogólna liczba drobnoustrojów
[A]
Liczba Enterobacteriaceae
[A]
Liczba Listeria monocytogenes
[A]
Liczba bakterii z grupy coli
[A]
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
[A]
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
[A]
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
[A]
Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
[A]
Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
[A]
Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
[A]
Liczba Campylobacter spp.
[A]
Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
[A]
Liczba Clostridium perfringens
[A]
Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
[A]
[A]
- metoda akredytowana

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?
Obecność Salmonella spp.
[A]
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. - metoda PCR
[A]
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
[A]
Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych - metoda dyfuzyjna
[A]
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących
[A]
Obecność Clostridium perfringens
Ogólna liczba drobnoustrojów
[A]
Liczba Enterobacteriaceae
[A]
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
[A]
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
[A]
Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
[A]
Liczba Clostridium perfringens
[A]
Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
[A]
[A]
- metoda akredytowana

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?
Obecność Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 36°C
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22°C
Liczba bakterii z grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba drożdży i pleśni
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Enterokoków kałowych

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?

Godziny otwarcia laboratorium

Godziny otwarcia laboratorium

Pon - Pt: 7:00 - 20:00
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 15:00

Infolinia

(+48) 63 279 70 04