Vet-Lab Brudzew

Metoda PCR - wykrywanie materiału genetycznego patogenów
Kurczęta brojlery i kury:
Wykrywanie choroby Gumboro (vvIBDV)
Wykrywanie choroby Marek'a (MDV-1)
Wykrywanie szczepu MDV-2
Wykrywanie szczepu MDV-3 (HVT)
Wykrywanie szczepu Rispens
Różnicowanie szczepów MDV-1 i Rispens
Wykrywanie Metapneumovirus podtyp A i B
Wykrywanie Infectious bronchitis (IBV) -warianty
Wykrywanie Avian Reovirus
Wykrywanie Ptasiej grypy H5N8
Wykrywanie Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
Wykrywanie Mycoplasma gallisepticum
Wykrywanie Mycoplasma synoviae
Wykrywanie Mycoplasma synoviae MS-H – różnicowanie szczepów terenowych i szczepionkowych
Wykrywanie Mycoplasma meleagridis
Wykrywanie Trichomonas gallinae
Wykrywanie Eimeria acervulina/maxima/tenella/brunetti/necatrix
Indyki:
Wykrywanie Choroby Mareka (MDV-1)
Wykrywanie Turkey Astrovirus
Wykrywanie Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
Wykrywanie Mycoplasma synoviae
Wykrywanie Mycoplasma gallisepticum
Wykrywanie Eimeria adenoides
Gęsi:
Wykrywanie Choroby Derzsy'ego (GPV)
Wykrywanie cirkowirusa (GCV)
Wykrywanie Polyoma wirus (HNEG) - krwotoczne zapalenie nerek i zapalenie jelit
Wykrywanie Riemerella anatipestifer
Wykrywanie Mycoplasma spp.
Wykrywanie Avian Reovirus
Kaczki:
Wykrywanie parwowirusa (MDPV)
Wykrywanie Metapneumovirus podtyp A i B
Wykrywanie Avian Reovirus
Wykrywanie pomoru kaczego - Duck virus enteritidis (DVE) - wirusowe zapalenie jelit kaczek
Wykrywanie cirkowirusa kaczego (DuCV)
Wykrywanie Riemerella anatipestifer
Wykrywanie Mycoplasma spp.
Wykrywanie obecności wirusowego zapalenie wątroby DHAV-1, DHAV-2, DHAV-3, DastV-I
Gołębie:
Wykrywanie Chlamydophila psittaci
Wykrywanie PiCV - cirkowirus gołębi
Wykrywanie Mycoplasma spp.

Pismo
przewodnie

Drób - pismo przewodnie
Wykrywanie BVD - wirus biegunki bydła
Wykrywanie Leptospira spp.
Wykrywanie Coxiella burnetii (gorączka Q)
Wykrywanie Chlamydophila abortus
Wykrywanie Chlamydophila pecorum
Wykrywanie Mycoplasma bovis

Pismo
przewodnie

Bydło - pismo przewodnie
Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRSV)
Wykrywanie Lawsonia intracellularis (adenomatoza)
Wykrywanie Brachyspira hyodysenteriae
Wykrywanie Actinobacillus pleuropneumoniae
Wykrywanie Pasteurella multocida
Wykrywanie Mycoplasma suis
Wykrywanie Clostridium perfringens – toksyny Major (a/b/e/ i) i Minor (b2/entero/netB)
Wykrywanie E.coli - szczepy toksynotwórcze

Pismo
przewodnie

Trzoda - pismo przewodnie
Ryby:
Wykrywanie SVCV (Spring viraemia of carp virus)
Wykrywanie KHV (Koi herpes virus)

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?

Godziny otwarcia laboratorium

Godziny otwarcia laboratorium

Pon - Pt: 7:00 - 20:00
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 15:00

Infolinia

(+48) 63 279 70 04