• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Akredytacja

Laboratorium VET-LAB Brudzew jako najważniejszy cel swej działalności stawia spełnianie wszelkich wymagań klienta przez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z udokumentowanym i wdrożonym systemem zarządzania jakością, wg wymagań Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy oraz kompetencji technicznych w zakresie akredytowanych badań mikrobiologicznych był otrzymany w 2008r. Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 924 .

Dzięki podpisaniu przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań wydawane przez Laboratorium VET-LAB Brudzew są uznawane w Europie i na całym świecie.

Obecnie akredytacją objęte są kliniczne badania weterynaryjne, badania z zakresu higieny środowiska, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody.

Aktualny zakres akredytowanych metod dostępny jest na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl

Celem zapewnienia stałej i niezmiennej jakości Laboratorium posiada elastyczny zakres akredytacji (pobierz), pozwalający na szybką reakcję i dostosowania zakresu badań do wymagań klienta postępując zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji systemowej.

Laboratorium VET-LAB BRUDZEW jest jednostką, która posiada od 2008r. zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do badań mikrobiologicznych, a także serologicznych.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku od 2019r. laboratorium posiada zatwierdzenie Systemu Jakości Badań Wody przeznaczonej do spożycia w zakresie badań obejmuje parametry mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne.

Nieustanny rozwój i wysoka jakość oferowanych usług potwierdzane są poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych przez uznane jednostki w kraju i na świecie.

Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań oraz przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów, a także dokłada starań, aby na każdym etapie realizacji badań została zachowana bezstronność.

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .